POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SERWISU SZYDEŁKARNIA.PL

Cześć, tu znowu Ola!

Może rzadko tak zaczyna się dokument o nazwie „polityka prywatności”, natomiast postanowiłam, że skoro jest już on wymagany, to napiszę go w ten sposób, aby dało się to w ogóle przeczytać i łatwo znaleźć potrzebne informacje związane z bezpieczeństwem Twoich danych oraz używaniem plików cookies.

Życzę miłej lektury (o ile czytanie o RODO może być miłe 😊)!

 1. Kto Administruje Twoimi danymi?

Administratorem Twoich danych jestem ja, Aleksandra Siudowska. Prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą  Szydełkarnia.pl Aleksandra Siudowska, która jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i posiada NIP: 9562199709. W sprawach dotyczących danych osobowych może się ze mną kontaktować pod ul. Leonida Teligi 5 /8,  87-100 Toruń lub pod adresem e-mail: hello@szydelkarnia.pl

 • Jakie informacje na Twój temat posiadam i skąd one pochodzą?

Przede wszystkim przetwarzam te dane, które sam/a mi podajesz tj. imię i nazwisko (ew. nazwa firmy oraz NIP), dane takie jak telefon, adres pocztowy, adres e-mail, dane dotyczące metod płatności, a także informacje o szczegółach zamówienia. Poza tym mogę przetwarzać inne informacje, które sam podasz, np. kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacje przekazujesz mi dobrowolnie, jednak ich przekazanie może okazać się niezbędne do dokonania zakupu.

Inną kategorią danych, będą dane o charakterze informatycznym i statystycznym, takie jak Twój adres IP, przeglądarka, używany program pocztowy, aktywności wykonywane w serwisie, inne miejsca Internetu, które doprowadziły Cię do wizyty, dane demograficzne (przybliżona lokalizacja, płeć, przedział wieku). Zasadniczo te dane nie będą pozwalać nam na powiązanie ich z Tobą (nie będę wiedzieć, że „Ty to Ty”) i formalnie nie powinny podlegać rygorom dot. danych osobowych. Decyzje organów i sądów bywają jednak bardzo zmienne, więc informujemy o nich, jakby były to „stuprocentowe” dane osobowe.

 • Po co, jak długo i na jakiej podstawie Sklep przetwarza Twoje dane osobowe?

Podstawowym celem przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy – czy to dotyczącej zakupu, czy udziału w warsztatach, czy chociażby dotyczącej założenia konta w sklepie (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzam dane osobowe również po to, żeby spełniać rozmaite wymogi prawne – w szczególności chodzi tu o przepisy podatkowe i prowadzenie stosownej dokumentacji (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Kolejnym celem przetwarzania jest realizacja moich tzw. „usprawiedliwionych interesów” takich jak marketing usług własnych, zapewnienie bezpieczeństwa sklepu i wykrywanie nadużyć (np. poprzez gromadzenie tzw. logów serwera), dochodzenie i obrona przed ew. roszczeniami (np. dochodzenie należności za produkty), czy prowadzenie korespondencji (np. gromadzenie Twoich danych w celu udzielenia odpowiedzi, gdy napiszesz do mnie na skrzynkę e-mail) (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Dane związane z realizacją zawartej umowy będę przechowywać do czasu przedawnienia wszelkich związanych z nią zobowiązań cywilnoprawnych i podatkowych (zazwyczaj jest do 5 lat od zakończenia roku, w którym skończyliśmy wykonywać umowę – czyli np. od dostawy produktu czy zakończenia warsztatów) Dane związane z udzielaniem odpowiedzi na skierowane do mnie zapytania, będą przetwarzane przez nie dłuższy niż okres 1 roku od udzielenia odpowiedzi/ załatwienia sprawy lub innego zdarzenia, powodującego przetwarzanie danych. Dane związane z używaniem plików cookies przetwarzane będą do czasu usunięcia tych plików cookies z Twoich urządzeń, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat. Dane informatyczne przetwarzane dla zapewnienia bezpieczeństwa (tzw. logi serwera) przechowywane będą bezterminowo.

 • Kto ma dostęp do Twoich danych?

Zachowuję Twoje dane tylko dla siebie, a inne firmy, osoby czy instytucje będą miały dostęp wyłącznie w celu realizacji umowy lub działań na rzecz Sklepu, lub gdy przepisy prawa nam ich przekazanie. Będą to zatem m.in. firmy hostingowe, firmy świadczące dla Sklepu usługi marketingowe i informatyczne, dostawcy oprogramowania, operatorzy płatności, firmy pocztowe i kurierskie, dostawcy narzędzi wskazanych w pkt 10 oraz nasze służby księgowe i prawne (biura rachunkowe, a także kancelarie prawne).

 • Czy Twoje dane mogą być przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy? Jakie to ma znaczenie dla ochrony danych osobowych?

Europejski Obszar Gospodarczy (czyli Unia Europejska oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein) są obszarem na którym obowiązuje RODO, co zapewnia wysoki poziom prawnej ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych poza EOG może powodować, że trafią one do kraju, w którym stopień ochrony danych jest niższy, niż przewidziany przez prawo europejskie. 

W ramach działalności mojego sklepu może dochodzić do takich sytuacji (w szczególności przy użyciu narzędzi marketingowych, o których mowa w pkt 10). Zawsze jednak odbywa się to w minimalnym koniecznym zakresie oraz przy zastosowaniu instrumentów prawnych gwarantujących odpowiedni stopień ochrony, takich jak tzw. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską

 • Co oznacza profilowanie? Czy Sklep korzysta z techniki profilowania?

W dużym skrócie profilowanie oznacza wyciąganie wniosków ze znanych cech użytkownika, na temat innych jego cech. Najlepszym przykładem będzie tutaj sytuacja, w której reklama jest dopasowywana przez algorytmy do danej grupy użytkowników według ich cech demograficznych (gdyż uznają, że jest bardziej prawdopodobne, że tacy użytkownicy klikną w reklamę i dokonają zakupu – np. algorytm uzna, że kobiety z większym prawdopodobieństwem zainteresowane będą warsztatami z szydełkowania). Narzędzia marketingowe, z których korzystam w sklepie takiego profilowania dokonują, a opis ich działania znajdziesz w pkt 10. Profilowanie z jakiego korzystam nie wywołuje dla Ciebie poważniejszych skutków, aniżeli to, czy wyświetli Ci się określona reklama czy komunikat, czy nie.

 • Jakimi uprawnieniami dysponujesz w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania swoich danych, jeśli są nieaktualne,
 • usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania (pamiętaj jednak, że nie są to prawa bezwzględne i musisz mieć do tego odpowiednią podstawę zawartą w art. 17 i 18 RODO – chodzi przede wszystkim o sytuację, gdy dane byłyby przetwarzane przez sklep nielegalnie),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawy takiego sprzeciwu znajdziesz w art. 21 RODO)
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (lub innej zgody, do której stosuje się przepisy RODO).
 • przenoszenia danych do innego administratora.

Zawsze, jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane naruszam prawo, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego w sprawach danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Choć taką skargę można złożyć bezpośrednio, zachęcam Cię każdorazowo do uprzedniego kontaktu ze mną.

 • Co to są pliki cookies? Jakie rodzaje plików cookies stosuje sklep?

Pliki cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu oraz unikalny numer. Zasadniczo używanie plików cookies nie prowadzą do zidentyfikowania Ciebie przez nas jako konkretnej osoby.

Pliki cookies, które są niezbędne dla funkcjonowania sklepu, zapisywane są automatycznie. W odniesieniu do innego rodzaju plików cookies, wymagane jest wyrażenie przez Ciebie zgody. Oprócz wspomnianych wyżej „niezbędnych”, używam następujących rodzajów plików cookies:

 • funkcjonalne – ułatwiające korzystanie ze sklepu np. poprzez zapamiętanie preferencji użytkownika,
 • analityczne – pozwalają mi zbierać dane statystyczne nt. zachowań, użytkowników m.in. mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu mogę poprawić działanie sklepu,
 • reklamowe – pozwalają mi na wyświetlanie spersonalizowanych reklam w innych serwisach,
 • społecznościowe – pozwalające nam na korzystanie w sklepie z funkcji niektórych portali społecznościowych, których jesteś użytkownikiem.

W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz ze Sklepu.

 • Jak możesz zarządzać swoimi ustawieniami plików cookies?

Zarządzanie plikami cookies odbywa się poprzez udostępnione na stronie narzędzie, które wyświetla się automatycznie podczas pierwszej wizyty w serwisie, w ramach którego możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookies.

Masz też możliwość dokonywania ustawień dot. plików cookies za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć na stronach operatorów poszczególnych przeglądarek:

Korzystam z narzędzia Pixel Your Site, w ramach którego do strony podłączone są kody śledzące Google Analytics oraz Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel).

Google Analytics to narzędzie analityczne dostarczane przez Google Ireland Limited (w odniesieniu do użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku osób spoza EOG przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), które automatycznie gromadzi dane na temat miejsc Internetu z których użytkownicy trafili do mojego sklepu, sposobu korzystania przez użytkowników z nich i tworzenie statystyk, które pomagają mi optymalizować budowę Sklepu oraz ulepszać jego promocję. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce możesz zadecydować o niestosowaniu Google Analytics w Twoim przypadku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych przeczytasz przeczytać pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245, zaś pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl znajdziesz narzędzie służące blokowaniu używania Google Analytics wobec Ciebie

Meta Pixel to narzędzie dostarczane jest przez firmy z grupy Meta, dawniej nazywanej po prostu Facebook (czyli przede wszystkim Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA oraz Meta Platforms Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia), które automatycznie gromadzi dane na temat korzystania przez użytkowników z mojego sklepu, w celu kierowania do nich przez nas spersonalizowanych reklam na Facebooku i Instagramie (tj. opartych o analizę ich zachowań). Z Pixela korzystam aby wyświetlać reklamy tym użytkownikom portalu Facebook oraz Instagram (a także w innych serwisach uczestniczących w sieci reklamowej Meta Audience Network), którzy wyrazili zainteresowanie moim sklepem (w ramach tzw. remarketingu) lub wykazują cechy mogące wskazywać na potencjalne zainteresowanie moim sklepem (np. określone zainteresowania). Za pomocą narzędzia mogę tworzyć też tzw. grupy odbiorców podobnych (osoby, które wykazują statystycznie podobne cechy do moich dotychczasowych odbiorców lub użytkowników sklepu), którym wyświetlamy nasze reklamy. Narzędzie pozwala również mierzyć skuteczność reklam umieszczanych na Facebooku czy Instagramie. Grupa Meta może niezależnie ode mnie może również wykorzystywać opisane wyżej dane (np. o odwiedzeniu mojego sklepu) dla własnych celów, a także przyporządkowywać Twoje dane nt. korzystania ze sklepu z wcześniej zebranymi danymi na Twój temat. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, możesz zadecydować o niestosowaniu narzędzia w Twoim przypadku. Możliwe jest także zarządzanie ustawieniami prywatności w ramach Twojego profilu na Facebooku czy Instagramie. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych możesz przeczytać pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 . Swoimi ustawieniami dotyczącymi reklam na Facebooku możesz zarządzać pod adresem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Mogę też wykorzystywać wtyczki portali społecznościowych, których zadaniem jest ułatwienie Tobie  dzielenia się treściami zawartymi w sklepie za pośrednictwem kont w tych serwisach (np. poprzez „polubienie” czy udostępnienie), czy też wejście w interakcję z naszym profilem w takim serwisie z poziomu sklepu. Wtyczki te mogą również przyporządkowywać dane zbierane w trakcie Twojej wizyty w sklepie do Twoich profili na w/w portalach. Aby temu zapobiec, trzeba wylogować się z tychże portali przed wizytą w sklepie. Szczegółów nt. postępowania z gromadzonymi danymi należy poszukiwać w politykach prywatności poszczególnych serwisów.